Общи характеристики и параметри за тръбите

Общи характеристики и параметри за тръбите

Тръбите са основен елемент при всички тръбопроводи. В зависимост от предназначението и условията на работата на тръбопроводите се изработват и различни по вид и материали тръби. В термичните електрически централи се употребяват главно стоманени тръби от най-различни видове. За контролно-измервателните уреди се употребяват медии тръби с малки диаметри, а при химическото пречистване на водата се прилагат и тръби от пластмаса - PVC, от винидур и др. Според мястото, за което са определени, тръбите биват: тръби за пара с високо налягане, тръби за пара със средно и ниско налягане, тръби за питание на котлите с високо налягане, средно и ниско налягане и др.
В промишлените заводи и предприятия намират най-голямо приложение стоманените тръби за различни цели - за пренасяне на вода, пара, газ, въздух, петролни продукти и химически вещества. Употребяват се също така оловни, алуминиеви, медни и чугунени тръби, тръби от пластмаса и тръби от азбестоцимент.
Бетонни, железобетонни и каменинови тръби се използуват главно за санитарни тръбопроводи. Напоследък в някои централи циркулационните тръбопроводи са направени от железобетон. Те се отливат на самото място със съответна армировка.
Всички тръби съобразно с назначението им и материала, от който са направени, трябва да отговарят на съответни технически условия, включващи механични свойства на материала, допустими отклонения от основните размери, външен вид, хидравлично изпитване, технологично изпитване и маркировка.
Механичните свойства на материала за определен вид тръба трябва да съответствуват на условията, при които ще работи тя - налягане, температура, външни влияния и агресивност на веществото, което се пренася от тръбата. Основните механични свойства на материала, който се взема под внимание, са: якост на опън, изразена в кг/кв.мм, относително удължение на материала в проценти, твърдост и т.н.
Допустимите отклонения от основните размери - това са границите, в които могат да се изменят основните размери. Външният вид определя състоянието на външната и вътрешната повърхност и формата на тръбата.
Хидравличното изпитване установява годността на тръбата. То се извършва, като тръбата се затваря от двете страни на специален станок, напълва се с вода и постепенно посредством помпа се увеличава налягането вътре в тръбата до определена граница. Крайното налягане се задържа определено време, след което тръбата се оглежда, очуква се с малък чук от 0,5 до 0,8 кг и после се освобождава от налягането. Ако няма никакви признаци на пропуски през време на изпитването, тръбата е годна. Тези изпитвания се правят в завода производител.
Технологическите изпитания служат да установят механичните качества на материала. За тази цел материалът на тръбите се подлага на опъване, а образци от тръбите се подлагат на сплескване, разтваряне и бортоване (обръщане края на тръбата).
За изпитание на опън се взема образец от материала на тръбата с определени размери и се подлага на опън до скъсване. Така се установява якостта на опън в кг/кв.мм.
За изпитание на сплескване тръба с дължина, равна на външния диаметър, се натиска в студено състояние, при което тръбата почва да става овална. Сплескването продължава, докато разстоянието между стените на тръбата достигне определена величина, различна за видовете тръби. Ако не се явят пукнатини в силно извитите участъци на тръбата, тя е годна.За изпитване на разтваряне в тръба се поставя дорник с конус, който чрез натиск постепенно се вкарва навътре. В резултат на това тръбата започва да се разтваря, т. е. увеличава вътрешния и външния си диаметър. Границата на разтваряне е обикновено 6 до 8 процента от първоначалния диаметър. Тази операция се извършва в студено състояние на материала. Ако не се появят признаци на пукнатини, тръбата е годна.За изпитание на бортоване се подлагат тръби с диаметър, по-голям от 30 мм. На специална поставка със закръглен ръб се поставя тръбата и с чук със сферична глава се обръща краят и. Това обръщане на краищата може да става в студено или горещо състояние на материала съобразно с техническите условия. След обръщането не трябва да има пукнатини и други подобни признаци.
На всяка тръба в края се поставя щемпел на качествения контрол, марка на стоманата и други отличителни белези. За лесно разпознаване и сортиране на тръбите по вида на материала. В краищата на тръбите се правят цветни пръстени от боя с цвят, съответстващ на стоманата, от която са изработени тръбите. За предпазване от атмосферно налягане тръбите се намазват отвътре и отвън с неутрално масло, несъдържащо киселини.
Подобни теми: Стоманени тръби | Тръби от легирани стомани |
ДОМАШЕН МАЙСТОР | ТРЪБОПРОВОДИ | contact: онлайн форма за КОНТАКТ