Приставки за циркуляр и ренде-приставки

Приставки за циркуляр и ренде-приставки

Приставката циркулярен трион ПЦ-150 е предназначена за напречно и надлъжно рязане - перпендикулярно и под ъгъл до 45 градуса - на фасонирани дървени детайли, плочи от дървесни частици, плочи от дървесни влакна, шперплат и други меки материали с дебелина до 42 мм. Диаметърът на режещия диск е 150мм. Дълбочината на рязане се регулира плавно. Приставката е пригодена и за не-подвижно монтиране към работната маса. Предвидена е възможността с помощта на специални шайби дискът да се закрепва под наклон спрямо задвижващия вал, така че да бие при въртенето си. При това положение на режещия диск с приставката могат да се правят канали и фалцове с широчина до 11мм. Циркулярните триони се заточват на шмир
гел със специален едностранно скосен абразивен диск, чийто профил трябва да отговаря на профила на зъбите. При това най-добре е трионът да се подава с помощта на специално приспособление. Не се препоръчва заточване на ръка, защото води до неравномерно изпиляване на отделни зъби и бързо похабяване на инструмента. Желателно е заточването да се повери на специалист.
Циркулярните триони са назъбени различно: за надлъжно рязане те са с наклонени зъби, а за напречно рязане - с прави зъби. Подобно на ръчните триони и циркулярните трябва да имат чапраз. За целта зъбите се огъват по описания вече начин - най-много до половината от височината им, измерена от върха, като се отклоняват вляво и вдясно на разстояние, не по-голямо от половината от дебелината на триона. Огъването може да се извърши преди или след заточването на зъбите.
Приставката ренде ПР-70 е предназначена за рендосване с широчина 70мм и максимална дебелина на стружката 1мм. Може да се ползува като ръчен инструмент или да се закрепва на специална стойка към работната маса. Приставката е особено удобна за рендосване на дълги греди и дъски, които не могат да се обработват на абрихт. Рендосват се само изчистени от прах, кал и пясък повърхности без гвоздеи по тях.
Ножовете на електрическото ренде се заточват по същия начин както тези на ръчните рендета - първоначално на шмиргелов камък, а след това на билгия, като обаче ъгълът на заточване е по-голям 40 градуса. След неколкократно заточване или при поява на силни вибрации по време на работа масата на ножовете (заедно с тази на закрепващите елементи) трябва ла се провери на везни - разликата в масите на отделните ножове не трябва да бъде по-голяма от 0,5 г.
Плоскошлифовъчната приставка е предназначена за шлифоване на равни повърхности. Тя има сравнително малка производителност и се използува предимно за фино шлифоване.
Продаваните към електрическите пробивни машини гумени дискове не са подходящи за фино шлифоване, защото при тях шкурката се движи кръгообразно и надрасква повърхността.
Приставката ножов трион служи за криволинейно рязане и за изрязване на отвори предимно в дървесни материали, но с нея могат да се режат още (с подходящи ножове) пластмаси, цветни метали и стомана. Дълбочината на рязане за мека дървесина е около 55 мм, а за плочи от дървесни частици - 20мм. С ножовия трион може да се реже и под наклон до 45 градуса спрямо повърхността, която се обработва. Минималната кривина при криволинейното рязане е 35м. За предпочитане е тази приставка да се задвижва от електрическа пробивна машина с плавно регулиране на честотата на въртене.
Приставката шмиргел е предназначена за шлифоване и за заточване на различни инструменти. Работи с абразивен диск (шмиргелов камък) с диаметър 125мм и широчина 16мм. Закрепва се неподвижно към маса.
Подобни теми:
ДОМАШЕН МАЙСТОР | ТРЪБОПРОВОДИ | contact: онлайн форма за КОНТАКТ