Нарязване на резби с метчик и плашка

Нарязване на резби с метчик и плашка

Вътрешните резби се нарязват с метчици, като за целта се използват комплекти от два или три метчика. Резбата се нарязва последователно с всички метчици от комплекта. Първият метчик снема около 60 % от метала, а вторият (или и третият) снема останалата част и калибрира резбата. Метчиците се означават с гравирани на опашката им черти - първият метчик има една черта, вторият - две, а третият – три черти.
За да се получи качествена резба е много важно предварително пробитият отвор за нея да има подходящ диаметър. При по-малък диаметър метчикът се завива трудно в отвора, заклинва се по време на работа, а може и да се счупи. Ако пък отворът е по-широк от необходимото, резбата няма да държи здраво. Диаметърът на отвора зависи от диаметъра и стъпката на резбата и от вида на метала.
Метчиците се въртят с върток. Нарязването на резбата започва с първия метчик от комплекта, като върхът му се поставя в отвора и с лек натиск метчикът се завърта по посока на часовниковата стрелка (при десните метчици). Важно е оста на метчика да съвпада с оста на отвора, за да не се изкриви резбата и метчикът да не се заклини. След като върхът на метчика се завие и започне да се задържа в отвора, метчикът продължава да се върти, без да се натиска върху него. На всеки един-два оборота метчикът се връща половин оборот назад, за да начупи стружката. За облекчаване на нарязването в отвора се капва малко течност - машинно масло при нарязване на резба в стомана, газ за осветление при алуминиеви сплави, и терпентин при мед и медни сплави.
Метчикът трябва да се върти внимателно, без да се насилва, защото може да се счупи. Особено много трябва да се внимава, когато се нарязва резба в глух отвор. Дълбочината на такъв отвор трябва да бъде с около 4 мм по-голяма от дължината на резбата, която е необходимо да се направи. Външните резби се нарязват с плашка. За всяка резба е необходима само една плашка, която се закрепва във върток и се върти заедно с него. Диаметърът на цилиндричното тяло, върху което ще се нарязва резбата, трябва да бъде с 0,2—0,3 мм по-малък от външния диаметър на резбата, а краят му се скосява леко с пила. Нарязването започва, като плашката се поставя върху тялото така, че да бъде перпендикулярна на оста му, и с лек натиск се завърта по посока на часовниковата стрелка. Щом плашката започне да нарязва резбата, натискът върху нея се прекратява. Както и при работата с метчик, на всеки един-два оборота плашката се завърта половин оборот назад.Много удобни за домашни цели са комплектите с метчици и плашки за резби до 5 мм, които се предлагат в търговската мрежа.
Подобни теми: Винтови съединения |
ДОМАШЕН МАЙСТОР | ТРЪБОПРОВОДИ | contact: онлайн форма за КОНТАКТ