Ремонт на брави за врати

Ремонт на брави за врати

Повредената брава се демонтира, като се развият винтовете, свързващи шилдовете и винтовете за дърво, с които тя е закрепена към крилото на вратата. При някои брави демонтирането на дръжките става, като се отвие винтът или се извади шплентът, намиращ се на дръжката от вътрешната страна на вратата. За да се демонтира брава със секретен патрон, предварително трябва да се извади патронът. За целта се отвива винтът, ключът се завърта леко встрани, за да се прибере езичето в тялото на патрона, след което той вече може да се извади. Монтирането на патрона в бравата става по обратния ред.
При разглобяване на бравата най-напред се отвиват болтовете и се снема капакът. Това трябва да се извърши много внимателно, защото може да изскочи някоя от пружините или да се разместят частите на бравата, което ще затрудни определянето на причината за неизправността.
Бравата е универсална и става както за лява, така и за дясна врата, при това, ако е необходимо, затварящият език се изважда и се обръща, като предварително винтът се завива от другата му страна.
Ако бравата заключва трудно с оригиналния си ключ, трябва да се провери дали пластините на заключващия механизъм не са клеясали или ръждясали. Друга повреда в този механизъм може да бъде счупването на пружината на някоя от пластините. Счупената пружина може да се замени с парченце тел с диаметър 1мм от пружинна стомана, което се закрепва чрез сбиване на метала около процепа в пластината.
Когато затварящият език не излиза, вероятно се е счупила пружината. Когато пък дръжката след отпускане не се връща в нормалното си положение, трябва да се провери пружината и състоянието на езичето на палеца, в което е захванат краят на пружината. Често пъти причината за тази неизправност може да не бъде в бравата, а да се дължи на повишено триене поради неправилно монтиране на шилдовете. След продължителна употреба леглата на палеца в тялото и капака на бравата могат да се разширят и той да започне да хлопа или да се измества. В такъв случай тези легла (отворите) могат да бъдат стеснени чрез изчукване на периферията им, но след това те трябва да се изгладят с обла пила. Тъй като за това време вероятно се е износил и самият палец, добре е той да се смени с нов.
Счупените пружини е най-добре да се заменят с фабрични, но както вече беше споменато, те могат да се направят и от тел от пружинна стомана.
Преди да се сглоби бравата, всички движещи се части се намазват фино с грес. Добре е всяка брава веднъж в годината да се почиства и смазва профилактично. Бравата със секретен патрон се различава от описаната обикновена брава главно по заключващия механизъм. Ако повредата е в патрона, по-добре е да се потърси помощта на специалист. Това, което любителят е добре да прави, е два пъти годишно да смазва патрона с по няколко капки фино машинно масло, капнати в отвора за ключа, или още по-добре — да вдуха графитен прах. Трябва да се знае, че се продават и само патрони отделно от бравите, т. е. повреденият патрон може да се смени с нов, без да се сменя бравата. Ако брава, която много рядко се заключва, откаже да работи, трябва да се провери дали заключващият език не е запечатан с блажна боя при последното боядисване.
Подобни теми: Запояване |
ДОМАШЕН МАЙСТОР | ТРЪБОПРОВОДИ | contact: онлайн форма за КОНТАКТ