Заковаване (съединяване с гвоздеи)

Заковаване (съединяване с гвоздеи)

Най-бързият и лесен начин да се съединят два дървесни детайла, например дъски, е да се приковат с гвоздеи. Така се постъпва при по-груби дърводелски работи и при осъществяване на неразглобяемо съединение на малко натоварени детайли - при направа на кофраж и покривни конструкция, при наковаване на дъсчен под, паркет или облицовъчни дъски, при тапицерски работи и др.
Макар да изглежда просто и лесно, коването на гвоздеи има своите тънкости. Здравината на съединението зависи не толкова от дебелината на гвоздея, колкото от дълбочината на проникването му в предмета, в който е закован. Ето защо гвоздеят се подбира с подходяща дължина. При заковаван ето той трябва да проникне в долния детайл на дълбочина, двойно по-голяма от дебелината на горната дъска, през която се забива. Известно е също, че няколко по-тънки гвоздея държат по-здраво, отколкото един дебел. Освен това при използуване на дебели гвоздеи дъските лесно се разпукват, особено при коване близо до тяхното чело. При забиване на гвоздеи минималното разстояние до челото на дъската трябва да бъде равно на шесткратния им диаметър. Когато се коват няколко гвоздея наблизо един до друг, те се разполагат във формата на триъгълник, а не по направлението на дървесните влакна. При опасност от разпукване на дъската върхът на гвоздеите предварително се притъпява с чук. За по-голяма здравина на съединението гвоздеите се забиват под наклон един спрямо друг и то така, че да не се измъкват от действуващата върху съединението сила.
Ако съединението няма да се разглобява, а и за да стане по-здраво, гвоздеите се подбират достатъчно дълги с цел краищата им да се огънат и забият обратно в дървесината.
Понякога е желателно главите на гвоздеите да не се виждат. В такъв случай те се дозабиват с помощен инструмент. С негова помощ освен това се дозаковават гвоздеи на труднодостъпни места - например в нутовете на дъски за облицоване на под. Получените след дозабиването на гвоздеи малки отвори се запълват с кит и повърхността се обработва. За тапициране на мебели се употребяват специални гвоздеи с по-големи глави - с тях се приковават тапицерските тъкани, въжета и колани към дървената конструкция.
Подобни теми: Съединяване с винтове за дърво | Съединяване чрез лепене | Неразглобяеми съединения | Съединяване на детайли в рамка с длаб и чеп | Съединяване в рамки за кутии |
ДОМАШЕН МАЙСТОР | ТРЪБОПРОВОДИ | contact: онлайн форма за КОНТАКТ