Рязане на метали

Рязане на метали

Металите се режат най-често с ножовка. Изключение пра­вят тънките метални листове, които се режат предимно с ножица за ламарина или с лосто­ва ножица. Ножовката представлява метална рамка (лък), на която се закрепва лист за ря­зане на метали (лист за ножовка). В единия край рамката за­вършва с дръжка. Листът за рязане се поставя така, че зъбите му да сочат напред, и се опъва с регулировъчния винт. Ако листът не е добре опънат, по време на рязането той се огъва, зъ­бите му се чупят, а може да се счупи и той. Прекаленото опъване обаче също може да до­веде до счупване на листа при най-малкото му огъване или заклинване по време на рязането.
Детайлът, който ще се реже, трябва да се закрепи в стиска (менгеме), колкото е възмож­но по-близо до мястото на рязане, за да не виб­рира.
Ножовката се хваща с дясната ръка за дръжката, а с лявата ръка се държи и направ­лява предния и край. Рязането започва по ши­роката страна на детайла, а не откъм ръба му, за да не се отчупят зъби от листа. Когато се режат тръби, след прерязване на стената на едно място тръбата се завърта и рязането продължава. Ножовката се притиска и реже при движението си напред, а при обратния ход трябва леко да се повдига, за да не се притъпяват излишно зъбите. С натис­кането не бива да се прекалява, защото това също може да предизвика изронване на зъби. Реже се с цялата дължина на листа, като но­жовката се движи от край до край — така лис­тът се износва по-равномерно, по-малко се на­грява и няма опасност някои от зъбите му да се разкалят. Рязането се улеснява, ако гладката част на листа предварително се намаже съв­сем тънко със смазочно масло или грес.
При по-дълги разрези, за да не пречи лъкът на ножовката, листът се завърта на 90 градуса. В случай че на още нов лист се изронят ня­колко зъба, с него може да се реже, след като съседните на счупените зъби се изпилят леко на шмиргел, за да се намали височината им.
Рязане на ламарина - стоманени листове, де­бели до 1 мм, могат да се режат с ножица за ламарина, а листове с дебелина до 2,5 мм - с ръчна лостова ножица. С някои видове лостови ножици могат да се ре­жат и по-дебели листове ламарина. Най-често се използват правите ръчни но­жици - леви или десни. При десните ножици скосяването на режещия ръб на долната че­люст се намира от дясната страна, а при леви­те - от лявата страна. Ножиците трябва да бъ­дат добре заточени, като за предпочитане е за­точването да се извършва от специалист. За да не дъвчат вместо да режат, челюстите на но­жиците трябва да се движат плътно притисна­ти една към друга. За тази цел те се притягат с регулировъчния винт. Добре заточените и ре­гулирани ножици за ламарина могат да режат дори лист хартия.
При рязане металният лист се пъха в ножи­ците до около 2/3 от дължината на челюстите им, измерена от върха. Ако челюстите се от­ворят напълно, остриетата няма да режат, а ще изтласкват листа напред. Когато се реже по права линия, отрязаната ивица се огъва плавно с лявата ръка, така че да не пречи на рязането и да не наранява дясната ръка.
Подобни теми: Пилене на метали | Пробиване на метални датайли | Легирана стомана |
ДОМАШЕН МАЙСТОР | ТРЪБОПРОВОДИ | contact: онлайн форма за КОНТАКТ